Nitor Eldfast Cement 1100 g

200.00 kr inkl. moms

Leveranstid 3-5 vardagar

Nitor eldfast cement består av ett finkornigt ljusbrunt pulver som binder på de flesta rena, torra och fettfria ytor.
För lagning av öppna spisar, ugnar, kaminer och skorstenar. Låt ytorna torka sakta. Kan eldas efter 4-5 dygn. Rekommenderad maxtemperatur 1400°C.
Eldfast-Cement-Säkerhetsdatablad